Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 315
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie skargi na postępowanie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Malborku - referuje Tomasz Rażewski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zamknięcie nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Powiatu Malborskiego.