Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 320
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad.

Wniosek Zarządu Powiatu Malborskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Zamknięcie nadzwyczajnej XLVII sesji Rady Powiatu Malborskiego.