Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 198
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Szarmach
  • Montaż: Paweł Szarmach
  • Realizacja: Paweł Szarmach

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad.

Wniosek Zarządu Powiatu Malborskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Malborskiego - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Malborskiego - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.

Zamknięcie nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Powiatu Malborskiego.