Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 248
  • Produkcja: 2024
  • Zdjęcia: Paweł Szarmach
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie Protokołu z LI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Interpelacje i zapytania.

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Malborskim za 2023 roku - referuje Andrzej Kozłowski, Komendant Społecznej Straży Rybackiej.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2023 - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023 - referuje Aneta Kwiatkowska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Malborku na remont konserwatorski w kościele - referuje Agnieszka Skrzypek, z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - referuje Agnieszka Skrzypek, z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.

Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu.

Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Zamknięcie obrad LII sesji Rady Powiatu Malborskiego.